Temeljni podaci

Tvrtka: Pallium d.o.o. za knjigovodstvene i računovodstvene usluge i trgovinu
Pravno ustrojbeni oblik: d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
Djelatnost: Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Sjedište i adresa: Put Supavla 1, 21 000 Split
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu, 30. listopada 2007. godine
Matični broj subjekta (MBS): 060236988
Matični broj poslovnog subjekta: 2291819
Osobni identifikacijski broj: 90838490888
Vlasnička struktura: 100% privatno vlasništvo
Temeljni kapital društva: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Direktor: Ankica Ćurić
Transakcijski računi 1: Zagrebačka banka d.d.;
IBAN: HR3723600001101985373

Transakcijski računi 2: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.;
IBAN: HR8825000091101341229